Faktureringsinformation

Vi behandlar fakturor elektroniskt och tar emot e-fakturor. Vår e-faktureringsoperatör är Maventa. 

Namn:Adaxer Oy
E-faktura address:003718667719
FO-nummer:1866771-9
Operatör:Maventa
Operatörs ID:003721291126
Operatörs ID i banknätverk:DABAFIHH
Fakturor i PDF-format kan skickas till:invoice-18667719@kollektor.fi

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till: 

Adaxer Oy
18667719
PL 100
80020 Kollektor Scan

Observera att du inte får skicka något annat än fakturor till denna faktureringsadress. Postadressen för korrespondens, meddelanden och marknadsföringsmaterial förblir oförändrad.

Vänligen notera att:

 • Serienumret ska finnas med i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet. 
 • Använd bara svart som färg på texten. 
 • Skicka endast fakturor med bilagor för skanning. 
 • Använd inte nitar. 

Du kan också skicka e-postfakturor i PDF-format med följande instruktioner: 

 • Fakturor skickas som e-postbilagor. 
 • En faktura per fil, som innehåller en faktura för alla sidor. 
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha ett eget namn. 
 • Ett e-postmeddelande kan vara högst 10Mb. 
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument, version 1.3 eller nyare. 
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade. 
 • Dokumentets yttre dimension kan vara högst 210 x 297 mm. 
 • Bilagans namn får inte innehålla fler än de vanliga tecknen: a-z, A-Z, 0-9. 

Fakturor i PDF-format kan skickas till: invoice-18667719@kollektor.fi